LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

lancsnet@gmail.com

Danh mục bài viết

Bài viết ngẫu nhiên

Lancs CAM IPCore

Lancs LPM CAM cho phép tìm kiếm phần tử trong bộ cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ CAM với độ trễ cực thấp

XEM THÊM

Lancs LPM CAM IPCore

Lancs LPM CAM cho phép tìm kiếm phần tử trong bộ cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ CAM với độ trễ cực thấp

XEM THÊM

Lancs TCAM IPCore

Lancs TCAM IPCore được thiết kế, tối ưu cho các ứng dụng cần tìm kiếm chuyên dụng, độ trễ thấp, số lượng tìm kiếm lớn

XEM THÊM

Lancs ESP IPCore

Lancs ESP IPCore là IP xử lý gói tin trong giao thức ESP tốc độ cao, tuân thủ đầy đủ các IETF RFC 4303/RFC 4301

XEM THÊM

Lancs AES-GCM IPCore

Lancs AES-GCM IPCore hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn NIST SP 800-38D; FIP-197 với băng thông lên đến 32Gbps trên một IP. IPcore được

XEM THÊM

Lancs AES IPCore

Lancs AES IPCore hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn NIST FIP-197 và băng thông lên đến từ 32Gbps trên một IPcore. IPCore đã sẵn

XEM THÊM