LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

CÔNG NGHỆ LÕI LANCS NOS
VÀ LANCS FPGA

Với nền tảng hai công nghệ lõi là hệ điều hành Lancs NOS và giải pháp xử lý gói tin tốc độ cao FPGA, Lancs Networks giúp khách hàng xây dựng mọi giải pháp công nghệ mạng, an ninh mạng mang tính đặc thù.