LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

GIẢI PHÁP LINKSAFE

LinkSafe là giải pháp công nghệ dựa trên nền tảng SASE, SD – WAN đảm bảo truy cập tin cậy, bảo vệ người dùng an toàn mọi lúc, mọi nơi, trên mọi nền tảng thiết bị từ điện thoại thông minh, máy tính, cho đến các dịch vụ cloud.