LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

LANCS NOS & LANCS FPGA

Công nghệ lõi Lancs NOS và Lancs FPGA là nền tảng để Lancs Networks chế tạo ra các dòng sản phẩm, các giải pháp mạng, an ninh mạng, an toàn thông tin khác nhau với chi phí hợp lý và hoàn toàn là công nghệ của người Việt.

CÔNG THỨC CHẾ TẠO SẢN PHẨM CỦA LANCS NETWORKS

Các giải pháp và sản phẩm được chế tạo theo công thức: 

Sản phẩm = Công nghệ lõi + Phần cứng

Dựa trên công thức chế tạo trên, Lancs Networks đang phát triển và thương mại hóa các sản phẩm trong hệ sinh thái đầy đủ trong hệ thống mạng như WiFi, Mesh, thiết bị chuyển mạch lớp 2 và lớp 3, thiết bị router cho doanh nghiệp, Data Center và nhà cung cấp dịch vụ viễn thông (Telco), thiết bị an toàn bảo mật thế hệ mới NGFW.