TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN

Tiên phong cung cấp các giải pháp, thiết bị mạng, an toàn thông tin và dịch vụ ICT đạt chuẩn quốc tế.

SỨ MỆNH

Làm chủ công nghệ lõi, cung cấp giải pháp đặc thù, mang dịch vụ cao cấp tới khách hàng với chi phí hợp lý.

01

Tự chủ công nghệ thiết bị mạng và an toàn bảo mật thông tin.

02

Tự chủ công nghệ
Edge Computing
& Cloud.

03

Tự chủ công nghệ
nhúng Linux.

04

Tự chủ công nghệ
FPGA.

05

Tích hợp các giải pháp hệ thống ứng dụng vào chuyển đổi số.

06

Tự chủ công nghệ
Machine Learning & AI.

07

Tự chủ công nghệ,
giải pháp đặc thù
cho khối Chính phủ.

01

Tự chủ công nghệ thiết bị mạng và an toàn bảo mật thông tin.

02

Tự chủ công nghệ
Edge Computing
& Cloud.

03

Tự chủ công nghệ
nhúng Linux.

04

Tự chủ công nghệ
FPGA.

05

Tích hợp các giải pháp hệ thống ứng dụng vào chuyển đổi số.

06

Tự chủ công nghệ
Machine Learning & AI.

07

Tự chủ công nghệ,
giải pháp đặc thù
cho khối Chính phủ.