bao ve iot

Phát hiện, ngăn chặn
và loại bỏ theo hành vi

ma hoa va nen du lieu

Chủ động bảo vệ
dữ liệu

chuyen tiep goi tin

Loại bỏ các cuộc tấn
công phá hoại dữ liệu

loai bo tan cong

Tích hợp sao lưu và
khôi phục dữ liệu