giam sat hoat dong mang

Giám sát
hoạt động mạng

bao cao hoat dong mang

Báo cáo
hoạt động mạng

dieu phoi va tu dong

Phát hiện thiết bị
kết nối mạng

quan ly thiet bi di dong

Phân loại thiết bị
kết nối mạng

he thong giam sat va bao ve

Tự động cách ly và
chặn các sự cố bảo mật

phong chong ma doc

Phát hiện và ngăn chặn
tấn công lớp mạng

quan ly tap trung 1

Tự động phân quyền
truy cập

xac thuc bang pki

Xác thực ủy quyền