LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

LINKSAFE WiFi AC-1200

LINKSAFE WiFi AC 1200 là thiết bị WiFi bảo mật do Lancs Networks phát triển, phù hợp sử dụng trong gia đình và các tổ chức/ doanh nghiệp. Hiệu suất cao kết hợp với các tính năng thông minh và bảo mật, LINKSAFE WiFi AC-1200 giúp phụ huynh dễ dàng quản lý và bảo vệ con cái khỏi những nguy hiểm từ Internet, cũng như giúp chủ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc quản lý, phân quyền truy cập Internet.

Mô tả

LINKSAFE WiFi AC 1200 là thiết bị WiFi bảo mật do Lancs Networks phát triển, phù hợp sử dụng trong gia đình và các tổ chức/ doanh nghiệp. Hiệu suất cao kết hợp với các tính năng thông minh và bảo mật, LINKSAFE WiFi AC-1200 giúp phụ huynh dễ dàng quản lý và bảo vệ con cái khỏi những nguy hiểm từ Internet, cũng như giúp chủ doanh nghiệp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc quản lý, phân quyền truy cập Internet.

Các tính năng nổi bật của LINKSAFE WiFi AC-1200

+ Hỗ trợ đầy đủ chức năng mạng.

+ Thiết lập mạng không dây với tốc độ cao (300 Mbps 2.4GHz và 900 Mbps 5GHz).

+ Quản lý các dịch vụ Internet và mạng khách.

+ Điều khiển lưu lượng truy cập.

+ Sử dụng đơn giản, dễ dàng quản lý và cài đặt cấu hình.

screenshot 1690259930

Tính năng chi tiết

I. Hardware
1.1 WAN 1 x GE
1.2 LAN 2 x GE
1.3 Buttons WPS/Wi-Fi Button
Power On/Off Button
Reset Button
1.4 Power 12 V ⎓ 1 A
II. Wireless
2.1 Standards Wi-Fi 5
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
2.2 WiFi Speeds AC1200
5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)
2.4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
2.3 WiFi Capacity Dual-Band
2.4 Working Mode Router Mode
Access Point Mode
2.5 WiFi Encryption WEP
WPA
WPA2
III. Mesh WiFi  
3.1 Mesh Standard Support 802.11s standard
Support EasyMesh R2
3.2 WiFi Roaming Support 802.11k/v/r
3.3 Dual-band Retransmission 2.4GHz and 5GHz
3.4 Auto-Path selection Support Band Steering
IV. Networks
4.1 Protocol IPv4; IPv6
4.2 Routing Static Routing
4.3 DHCP DHCP Client / Server
4.4 Network Address Translation Port Forwarding
4.5 IPTV IGMP Snooping
4.6 WAN types Dynamic IP; Static IP; PPPoE
V. Security
5.1 Network Security SPI Firewall
Domain Filter
5.2 VPN server OpenVPN
PPTP
5.3 Advanced Security Actived by LinkSafe License
– User Profile & Authentication
– App/Web & Category Filtering
– Time Controls
– Traffic Management
– Scenario & Policy
– Safe Surf
– Anti Malicious/Phishing
VI. Management
6.1 Local Management Webpage
6.2 Remote Management LinkSafe Webpage, LinkSafe App
6.3 Troubleshooting Ping command
Traceroute command
6.4 Firmware Upgrade WebUI Upgrade
6.5 Auto Provisioning Actived by LinkSafe License

Tài liệu

Tải xuống tài liệu chi tiết về sản phẩm LINKSAFE WiFi AC-1200