LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

Danh mục bài viết

Bài viết ngẫu nhiên

Lancs CAM IPCore

Lancs LPM CAM cho phép tìm kiếm phần tử trong bộ cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ CAM với độ trễ cực thấp với số phần tử rất lớn.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Tính năng:

 • Xử lý tìm kiếm pipeline hoàn toàn;
 • Độ trễ tìm kiếm 3 chu kỳ và cập nhật/xóa 4 chu kỳ clock;
 • Không xảy ra xung đột tìm kiếm;
 • Hỗ trợ xử lý Aging- time;
 • Tốc độ tìm kiếm lên đến 400M/s;
 • Hỗ trợ thêm và kiểm tra các thông tin bổ sung.

Cấu hình:

 • Kích thước bảng tìm kiếm.
 • Số lượng entries.
 • Giá trị Aging.
 • Thuật toán băm.

Công nghệ:

Nguồn VHDL, thiết kế kiểm thử trên FPGA và ASIC.

ỨNG DỤNG

TCAM IPCore ứng dụng để phát triển các sản phẩm:

 • Các thiết bị mạng; các giải pháp an ninh mạng;
 • Ứng dụng IoT;
 • Các cơ sở dữ liệu lớn;
 • Mạng nơron nhân tạo;
 • Ứng dụng phân tích kiểm tra sâu gói tin dựa trên phần cứng.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *