Giải pháp tăng tốc thuật toán ký số

Lancs Networks cung cấp giải pháp tăng tốc ký số dựa trên Elliptic Curve Digital Signature (ECDSA) hoặc RSA. Giải pháp giúp tăng tốc cho cả ứng dụng tạo khóa công khai, ký số và xác thực trong mô hình chữ ký số.

faea2bf4 c700 4ec5 bf41 b0b89a71d716

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *