Giải pháp Gateway Bảo mật hai chiều BSGW

Cổng bảo mật hai chiều BSGW của Lancs Networks là giải pháp cho phép truyền dữ liệu an toàn với các lớp mạng an toàn/không an toàn (IT/OT) nâng cấp, tận dụng các ưu điểm của công nghệ Data Diode và USGW.

screenshot 1688731883

Giải pháp BSGW bao gồm ba thành phần:

Gateway A:

  • Điểm kết nối duy nhất với mạng ngoài (untrusted network).
  • Tích hợp các công nghệ bảo mật nâng cao như:

Zero Trust: Xác thực mọi kết nối.

Firewall: Áp dụng các chính sách firewall.

IDS/IPS: Ngăn chặn các thâm nhập và tấn công từ bên ngoài.

Anti-Virus: Xử lý các độc hại từ phía ngoài.

  • Bảo mật đường truyền với các giao thức VPN.

Core Processor:

  • Chuyển đổi các giao thức mạng thành giao thức đặc thù và ngược lại.
  • Đảm bảo chuyển tiếp thông tin từ GW A sang GW B với độ tin cậy cao.

Gateway B:

  • Đây là điểm kết nối với vùng mạng nhạy cảm (protected network).
  • Tích hợp các công nghệ bảo mật nâng cao như:

Zero Trust: Xác thực mọi kết nối.

Firewall: Áp dụng các chính sách firewall.

IDS/IPS: Ngăn chặn các thâm nhập và tấn công từ bên ngoài.

Anti-Virus: Xử lý các độc hại từ phía ngoài.

  • Bảo mật đường truyền với các giao thức VPN.

Các Gateway A, Gatewat B đươc cấu hình bằng các hệ thống quản trị và người quản trị khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *