LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

LANCS NOS

GIỚI THIỆU

Lancs NOS (Networks Operating System) là hệ điều hành cho các thiết bị, giải pháp mạng, an ninh mạng, an toàn thông tin. Hệ điều hành mạng Lancs NOS được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư và chuyên gia của Lancs Networks cung cấp đầy đủ các tính năng về mạng, an ninh mạng; cho phép phát triển các thiết bị như Multilayer Switch, Router, Multimedia Gateway, NGFW và các giải pháp trên nền tảng SD-WAN & SASE.

Các tính năng đã tích hợp trong Lancs NOS được kiểm thử nghiêm ngặt về chức năng, hiệu năng và tính ổn định. Lancs NOS hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng của các hãng chip khác nhau như Intel, Qualcomm, Mediatek, Marvell, Lancs FPGA Driver. 

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Hỗ trợ đầy đủ để phân tích, xử lý và chuyển tiếp gói tin từ lớp 2 đến lớp 7 trong mô hình OSI.

Các giải pháp an toàn, bảo mật thông tin như Firewall, ACL, SPI với nhiều thuật toán, giải pháp được tăng tốc trên công nghệ FPGA (Lancs FPGA).

Các giải pháp VPN đã tích hợp tăng tốc trên công nghệ FPGA như IPSec, TLS/SSL, OpenVPN, PPTP, L2TP hay WireGuard.

Có khả năng phân tích sâu gói tin từ lớp 2 – lớp 7, ứng dụng trong IDPS, Web/Application Control, Anti – Virus, DPI. Sẵn sàng tăng tốc trên FPGA với Lancs FPGA.

Cho phép xử lý, thiết lập cuộc gọi, nhắn tin nhắn, truyền file… với đầy đủ các tính năng đa phương tiện để thiết lập hệ thống trao đổi thông tin riêng.

Cho phép quản trị chất lượng dịch vụ, quản lý băng thông, độ trễ, xác suất mất gói đền từng ứng dụng, từng người sử dụng với băng thông lớn, độ tin cậy cao. Sẵn sàng tăng tốc khi kết hợp với Lancs FPGA.

Tích hợp các công nghệ SD-WAN, bao gồm xử lý dự phòng và cân bằng tải với Multi-WAN, Multi-Edge; Định tuyến theo dịch vụ (AAR) dựa vào các tham số chất lượng SLAs của đường truyền; tự động quản lý, cấu hình không chạm (Zero Touch Provisioning) và bảo mật đường truyền VPN.

Tích hợp đầy đủ để cấu hình, quản thiết bị bằng SSH/Telnet hoặc Web GUI, App với bộ giao thức NETCONF/YANG, hoặc RESTful API.  

TÍNH NĂNG CHI TIẾT

Switching

- MAC address lookup table
- 802.1 q VLAN & Trunk
- Spanning Tree Protocol
- IGMP/MLD Snooping
- Link Aggregation
- 802.1AB Link Layer Discovery
- DHCP Snooping
- Access Control List
- Rate limiting and storm control

Ipv4 Routing

- Static Routing
- RIP v1/v2
- OSPFv2
- IS-IS
- IGMP router
- PIM SM/DM/Bidirectional/SSM
- DVMRP
- MSDP
- Network Address Translation

Ipv6 Routing

- Static Routing
- Neighbor Discovery
- RIPv6
- OSPFv3
- IS-IS BGP4+
- MLD (v1/v2)
- ND Proxy
- PIM-SM/DM/SSM
- PIM-Bidirectional

MPLS

▪ RSVP-TE
▪ LDP
▪ IGP short cut
▪ OSPF-TE
▪ ISIS-TE
▪ L2-VPN
▪ L3-VPN

Fast Convergence

▪ BFD
▪ BGP/IS-IS/OSPF
▪ LDP
▪ MPLS-TE
▪ Static-Route
▪ IP-LFA
▪ Next-hop tracking

Management

▪ Hierarchical, commit based CLI
▪ NetConf/YANG
▪ SSH
▪ Telnet
▪ SNMPv2/V3 AAA/TACACS+
▪ Syslog

VPN

▪ IPsec
▪ Open VPN
▪ PPTP/L2TP
▪ GRE/VTI/VXLAN/Wire Guard
▪ IKE v1/v2
▪ AES-CBC/GCM128/GCM192 /GCM256/3DEC
▪ PSK/RSA
▪ NAT-Traversal
▪ Site-to-Site, Client-to-Site

Security

▪ General Firewall
▪ Website Control
▪ Application Control
▪ Device Identification
▪ User Authentication
▪ Web Guard
▪ IDPS

Timing

▪ SyncE
▪ IEEE1588 – TC, BC

Multimedia

▪ Voice Codec: G.711 A/u law, G719, G729, G726
▪ Video Codec: VP8, VP9, H.261, H.264, H.265
▪ Voice Call/Video Call/Voice Mail/
Voice Conference/Instant Messages /IVR
▪ Compatibility: Cisco’s CUCM, CME Series

QoS

▪ Classification based on: Interface/ Device/User or Application/Service
▪ WRED, tail drop
▪ Weighted and strict priority queues
▪ Minimum latency queues
▪ 8 Queues per port/VLAN

SD-WAN & SASE

▪ Rest-API for Third Party
▪ Backup & Load Balancing: Multi- WAN; Multi Edge
▪ Application Aware Routing Auto Provisioning & Zero Touch Zero Trust

Lancs NOS cho phép chế tạo các giải pháp an toàn thông tin, thiết bị mạng, an ninh mạng cả phổ thông lẫn đặc thù với chi phí hợp lý.

Tải tài liệu LANCS NOS

Tài liệu Lancs NOS

Hệ điều hành cho các thiết bị, giải pháp mạng, an ninh mạng và bảo mật thông tin.