LANCS NETWORKS

+84 868 275 959

info@lancsnet.com

Tìm kiếm
Close this search box.
Tìm kiếm
Close this search box.

LINKSAFE MLS 3628F

Thiết bị LINKSAFE MLS 3628F (Mặt phẳng dữ liệu) do Lancs Networks phát triển trên nền tảng FPGA cung cấp các tính năng mạng Lớp 2 và Lớp 3 hiệu suất cao.

Mô tả

Thiết bị LINKSAFE MLS 3628F (Mặt phẳng dữ liệu) do Lancs Networks phát triển trên nền tảng FPGA cung cấp các tính năng mạng Lớp 2 và Lớp 3 hiệu suất cao.

  • Giao diện: 24 x 1GbE và 4x SFP uplinks;
  • Xây dựng trên nền IPCore FPGA;
  • Sẵn sàng tích hợp với nhiều loại mặt phẳng điều khiển khác nhau;
  • Hiệu năng cao với khả năng chuyển mạch lên đến 56 Gbps.

Phần cứng dựa trên FPGA

Mặt phẳng dữ liệu được thiết kế trên nền FPGA, cho phép khả năng chuyển mạch của switch có băng thông lên đến 56 Gbps.

Sẵn sàng tích hợp với mặt phẳng điều khiển

LINKSAFE MLS 3628F cung cấp các chức năng và khả năng chuyển đổi đầy đủ có thể được triển khai trong mặt phẳng dữ liệu. Lõi mạng (Network IP-Core) của hệ thống được chuẩn hóa theo AXI – MemoryMap để sẵn sàng ghép nối với mặt phẳng điều khiển của bên thứ 3 (Third Party).

Tính năng mạng lớp 2

Ngoài chức năng chuyển đổi dữ liệu tốc độ cao, mặt phẳng dữ liệu của thiết bị MLS còn được bổ sung các tiêu chuẩn và tính năng đóng gói như: 802.1q VLAN Tag, Trunking, Port Mirroring và Jumbo frame.

Nền tảng cho các tính năng định tuyến

LINKSAFE MLS 3628F hỗ trợ lựa chọn linh hoạt chế độ switch hoặc non switch trên các giao diện mạng. Trên các giao diện non switch, tính năng định tuyến tĩnh được hỗ trợ với các bảng định tuyến lên tới 20K entries.

Tính năng chi tiết

I. Interface
1.1 Ethernet Ports 24 x 1GbE
4 x SFP
1.2 Management ports 1 x RJ45-to-RS232 serial port (115200, 8, N, 1)

1 x USB 2.0

1.3 LED System: PWR/DC/MGMT/SYS

Ports: LNK/ACT

II. Performance
2.1 Switch Architecture Store-and-forward
2.2 Switching Capacity 56Gbps
2.3 Address Table 4K MAC address table with auto learning function
2.4 Jumbo Frame 9 KB (28 port)
2.5 Port Configuration Switch or non-Switch
2.6 MAC address table Auto learning MAC Address

Static learning MAC address

2.7 VLAN 802.1Q tagged based VLAN.

4K VLAN ID

Support 4K VLAN active

2.8 Port Mirroring Monitor traffic: Rx/Tx/Both
2.9 Multicast Up to 2K multicast groups (IPv4)
2.10 IPv4 unicast Routing 2K with Static Routing

Inter VLAN routing

III. Management Features
3.1 Configuration Via Lancs App-Config
IV. Dimensions and Power
4.1 Form 1RU; Fanless Design
4.2 Storage Temperature -20°C ~ 75°C (-4°F ~ 167°F)
4.3 Operating Temperature 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
4.4 Relative Humidity 5~95% non-condensing, wet bulb: 27˚C
4.5 Dimensions

(W x D x H) mm

440 x 240 x 43.6
4.6 Power 100 V ~ 240 V

Tài liệu

Tải xuống tài liệu chi tiết về sản phẩm LINKSAFE MLS 3628F