BOD

Ông Trịnh Thanh Bình: Nhà quản lý tài chính tài ba – Góp phần tạo nền tảng vững chắc cho Lancs Networks

Ông Trịnh Thanh Bình là Phó Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Tài chính của [...]

Ông Hà Thế Trường: Người lãnh đạo uy tín – dẫn dắt Lancs Networks vững bước trên con đường thành công

Ông Hà Thế Trường – Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Công nghệ [...]